Közös költség összege

A közös tulajdon üzemeltetési, karbantartási, felújítási költségeit a tulajdonosoknak a közös tulajdoni hányad alapján kell viselniük. A jogszabály szerint, akinek […]

Olvass tovább ›
Közös költség tartozás

A társasház működését alapvetően a tulajdonostársak által fizetett közös költséggel biztosítja. A hatályos társasházi törvény értelmében a közös tulajdonba tartozó […]

Olvass tovább ›
Közös költség fizetésre való felhívás

A közös képviselő (az intézőbizottság elnök) a hátralékos tulajdonostárs részére – az ismert lakóhelyére, illetőleg levelezési címére – igazoltan, postai […]

Olvass tovább ›
Közös költség fizetés

Fel kell hívni a tulajdonosok figyelmét, hogy az ingatlan birtokbavételét követően a megszavazott közös költséget fizetni kell illetve nem fizetés […]

Olvass tovább ›
Közös költség elszámolás

A számviteli szabályok szerinti könyvvezetés és beszámoló alapján a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság éves elszámolása tartalmazza: a) a tervezett […]

Olvass tovább ›
Közgyűlési határozat megtámadása

Ha a közgyűlés határozata jogszabály vagy az alapító okirat, illetőleg a szervezeti-működési szabályzat rendelkezését sérti, vagy a kisebbség jogos érdekeinek […]

Olvass tovább ›
Közgyűlés lebonyolítása

A határozatképességet a közgyűlés megnyitását követően, továbbá az egyes napirendekről történő szavazást megelőzően a közgyűlés által megválasztott elnöklő személy és […]

Olvass tovább ›
Közgyűlés előkészítése

A közgyűlést a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke hívja össze. Kötelező a közgyűlés összehívása, ha azt a tulajdoni hányad […]

Olvass tovább ›