Véleményem szerint a 2003.évi CXXXIII. Tv. 40.§-a szerint a meghatározott eseteken kívül más – az éves elszámolásról, a költségvetés megállapításáról, hitelfelvételről, kézbesítés módjáról, részletfizetés biztosításáról, veszélyhelyzetben hozott intézkedésekről – közgyűlési határozat is meghozható úgy, hogy a közgyűlési napirendre vonatkozóan a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke felhívásához mellékelt írásbeli határozati javaslatról – a számvizsgáló bizottság írásbeli véleményének ismeretében – a tulajdonostársak írásban szavaznak.

Az írásbeli szavazás lehetőségét Szervezeti és Működési Szabályzatban kell biztosítani és a módosításba kell rögzíteni az írásbeli szavazásra történő felhatalmazás megadását.

Az írásbeli szavazólap megküldhető emailben vagy a helyben lakók számára közvetlenül postaládába, míg a távollévők esetében postai kézbesítés útján ajánlott küldeményként.

 Kérem mindenki fontolja meg, hogy 2020.május 31-ét követően felhatalmazás nélkül foytatja a tevékenységét vagy vállalja, hogy az új szabályok rögzítésével, alternatív módon fogadtatja el az elszámolást és a költségvetés, különös figyelemmel a polgári peres és nem peres eljárások változásainak figyelembevételével.