Társasházi Alapító okirat

a) a külön tulajdonba kerülő lakásokat, nem lakás céljára szolgáló helyiségeket, b) a közös tulajdonban álló épületrészekből és a földrészletből […]

Olvass tovább ›
Számvizsgáló Bizottság

A közösség ügyintézését a közös képviselő vagy az intézőbizottság látja el. Abban a társasházban, amelyben huszonöt lakásnál több lakás van, […]

Olvass tovább ›
Közös költség

Közös költség

in Portfolio

Közös költség elszámolás Közös költség fizetés Közös költség fizetésre való felhívás Közös költség tartozás Közös költség összege

Olvass tovább ›
Közös költség összege

A közös tulajdon üzemeltetési, karbantartási, felújítási költségeit a tulajdonosoknak a közös tulajdoni hányad alapján kell viselniük. A jogszabály szerint, akinek […]

Olvass tovább ›
Közös költség tartozás

A társasház működését alapvetően a tulajdonostársak által fizetett közös költséggel biztosítja. A hatályos társasházi törvény értelmében a közös tulajdonba tartozó […]

Olvass tovább ›
Közös költség fizetésre való felhívás

A közös képviselő (az intézőbizottság elnök) a hátralékos tulajdonostárs részére – az ismert lakóhelyére, illetőleg levelezési címére – igazoltan, postai […]

Olvass tovább ›
Közös költség fizetés

Fel kell hívni a tulajdonosok figyelmét, hogy az ingatlan birtokbavételét követően a megszavazott közös költséget fizetni kell illetve nem fizetés […]

Olvass tovább ›
Közös költség elszámolás

A számviteli szabályok szerinti könyvvezetés és beszámoló alapján a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság éves elszámolása tartalmazza: a) a tervezett […]

Olvass tovább ›
Közös képviselő

Közös képviselő

in Portfolio

Közös képviselő díjazása: A közös képviseletet amennyiben üzletszerűen látják el, úgy vagy munkajogviszonyban vagy vállalkozóként lehet végezni. A vállalkozónak számlaadási […]

Olvass tovább ›
Közgyűlési határozat megtámadása

Ha a közgyűlés határozata jogszabály vagy az alapító okirat, illetőleg a szervezeti-működési szabályzat rendelkezését sérti, vagy a kisebbség jogos érdekeinek […]

Olvass tovább ›

Következő oldal »