Társasház Szervezeti és Működési Szabályzata

Az SZMSZ-t a közösség az összes tulajdoni hányad szerinti legalább egyszerű szavazattöbbségű határozatával állapítja meg. Az az alakuló közgyűlésen de legkésőbb az azt követő hatvan napon belül megtartott közgyűlésen, a társasházzá váló közösségnek szab időbeli korlátot.

Amely Társasház nem rendelkezik SZMSZ-el a törvény nem kötelezi a Társasházkezelőt /közös képviselőt milyen időbeli korlátok között készítesse el, az egyszerű szavazattöbbségű határozat valamint az írásbeli szavazás lehetőségével rutin művelet lehet az SZMSZ jóváhagyása.
A szervezeti-működési szabályzat tekintetében érvénytelen az írásbeli szavazás: ha az írásbeli határozati javaslatra leadott érvényes és azonos írásbeli szavazatok aránya nem éri el a tulajdonostársak tulajdoni hányada alapján számított egyszerű többséget,
minden más esetben: ha az írásbeli határozati javaslatra leadott érvényes és azonos írásbeli szavazatok aránya nem éri el a tulajdonostársak tulajdoni hányada alapján számított szavazattöbbségének a törvényben meghatározott mértékét.

A határozat úgy is meghozható, hogy a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke felhívására az írásbeli határozati javaslatról a tulajdonostársak írásban szavaznak. Az írásbeli szavazás eredményét a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke – a szavazásra megjelölt határidőt követő nyolc napon belül – köteles a tulajdonostársakkal írásban közölni.

A szervezeti-működési szabályzat tervezetét a közgyűlés megtartását, illetőleg az írásbeli szavazásra kitűzött határidőt megelőző tizenöt munkanappal korábban a tulajdonostársak részére meg kell küldeni.

A törvény a meg kell küldeni szóhasználatát fenntartja a közgyűlési meghívónak a tulajdonostárshoz való eljuttatásánál:

“33§ (2) Sürgős esetet – így különösen : a közös tulajdonban álló épületrészek, épület-berendezések, vagyontárgyak állékonyságát, biztonságát közvetlenül veszélyeztető helyzet kialakulását – kivéve az írásbeli meghívót legkésőbb a közgyűlés időpontja előtt nyolc nappal meg kell küldeni”

Az új törvény sem oldotta meg, hogy milyen módon kell írásban közölni illetve a tulajdonosok számára megküldeni a közgyűlési meghívót, vagy pl. a fent említett Szervezeti és működési szabályzat tervezetét, a bírósági gyakorlat azt mutatja, hogy nem elégséges “bedobni a postaládába” pl. a meghívókat, hanem igazolni kell ,hogy a tulajdonostárs azt átvette, akár tértívevényes ajánlott levélben akár személyes átvétellel.
A közgyűlés összehívásánál, amelyre a tulajdonostársakat meg kell hívni a jogszabály egy újabb lehetőséget adott a közgyűlés időpontjának közléséhez:

“33. § (1) A közgyűlést a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság elnöke hívja össze; a közgyűlésre valamennyi tulajdonostársat írásban kell meghívni, mellyel egyidejűleg a meghívó egy példányát a társasházban – jól látható helyen ki kell függeszteni.”

Amennyiben az írásbeli szavazás bármely okból eredménytelen , vagy a tulajdoni hányad 1/10 –ével rendelkező tulajdonostársak módosító javaslatot tesznek, a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke az előírt a határidőn belül a közgyűlést köteles összehívni.
A Szervezeti és működési szabályzat tehát egy közgyűlési határozat, amely ügyvédi ellenjegyzés nélkül is érvényes ugyanakkor ha a Földhivatalba nem kerül benyújtásra anélkül pl. jelzálogjog alapítást nem tudnak megvalósítani. Így mindenképpen javasolnám, hogy ha még nem készítették el a Szervezeti és Működési Szabályzatát a Társasház saját érdekeik védelme érdekében tegyék meg és azt ügyvéddel véleményeztessék, ellenjegyeztessék.

Kapcsolódó

Társasház Szervezeti és Működési Szabályzata

Röviden

A honlapot ajánljuk közös képviselők illetve társasházkezelők valamint azon tulajdonosok számára, akik társasházkezelőt keresnek Társasházuk számára.

Olvasson tovább

Legfrissebb

Kapcsolat

Cím

1023, Bp. Rómer Flóris u. 55
Dr. IZSÁK ORSOLYA ÜGYVÉDI IRODA

Tel:+36 (1)793 29 53
E-mail: info@kozoskepviselok.hu