Közös költség elszámolás

A számviteli szabályok szerinti könyvvezetés és beszámoló alapján a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság éves elszámolása tartalmazza:

a) a tervezett és tényleges kiadásokat költségnemenként és a közös költség megosztásának a szervezeti-működési szabályzatban megállapított szabálya szerinti bontásban, ezen belül az üzemeltetési kiadásokat, valamint a karbantartásokat és a felújításokat az elvégzett munkák részletezésében,
b) a tervezett és tényleges bevételeket források szerint, ideértve a közösség javára még nem teljesített – lejárt – követelések részletezését és a behajtás érdekében megtett intézkedéseket is,
c) az a)-b) pont különbségének záróegyenlegét a pénzkészletek kezelési helye szerint részletezve,
d) a közösség tulajdonát képező vagyontárgyak tárgyieszköz leltárát,
e) a tárgyévhez tartozó, a közösség egészét terhelő kötelezettségeket, továbbá
f) a közös költségekhez való hozzájárulás előírását és teljesítését – a tulajdonostársak nevének feltüntetésével -, a külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek szerinti bontásban.
Az éves elszámolás elfogadása esetén a közgyűlés a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság tárgyévi ügykezelő tevékenységét jóváhagyja. A jóváhagyás nem jelenti az esetleges kártérítési igényről történő lemondást.
Az elszámolás elofadásáról a rendes éves közgyűlés határoz, a jelenlévők egyszerű szavazattöbségével.

Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer kell tartani. Az éves elszámolásról, a költségvetés megállapításáról szóló közgyűlést évente a szervezeti-működési szabályzatban meghatározott időpontig, de legkésőbb május 31-éig meg kell tartani .

A számviteli törvény alapelveivel összhangban kell állnia az elszámolásnak.
Az elszámolással szemben alapkövetelmény:
– pénzforgalmi szemléletben készüljön
– egyezzen a főkönyvi adatokkal és bizonylatokkal alátámasztott legyen
– év végi záráshoz igazodjon
– a tulajdonosok befizetéseit tartalmazó kimutatás egyezzen meg a megfelelő analitikus nyilvántartással, az összes befizetés a főkönyvi adatokkal azonos összeget tartalmazzon.

a) költségvetéssel való összevetése

Az elszámolásnak nemcsak az a célja, hogy a tulajdonostársaknak rálátásuk legyen arra, hogy mit költöttek hanem lehetőséget kell biztosítani, hogy a költségvetéssel összevessék és ha eltérés van arra vonatkozó magyarázatot kérjen.
Ezért az év végi elszámolásnak a költségvetéssel azonos szerkezetben kell íródnia, táblázatos rendszerben, hogy a költségvetés illetve az elszámolás egymás mellé kerüljön.
Az elszámolás a naplófőkönyv adatait tartalmazza, (azzal egyeznie is kell) azonban annál több információt tartalmaz.
Az elszámolás külön részletezi a bevételeket illetve a kiadásokat a kettő közötti különbség a záró egyenleg, amely vagy pozitív vagy 0 összegű.
Amennyiben pozitív összeg a záróegyenleg, megjelöli a bankszámlákat valamint a pénztárban lévő készleteket így annak összességének a záróegyenleg összegével kell megegyeznie.
Az éves elszámolásban év végi kötelezettségként azokat a számlákat kell feltüntetni, amelyek fizetési kötelezettsége december 31.-ig jelentkezik.

b) név szerinti tulajdonosok tartozók listája

A közgyűlésre a közös képviselőnek el kell készíteni a tartozók listáját, ezen név szerint fel kell tüntetni a tartozók nevét, illetve tartozásának összegét. Jelölni kell, hogy mekkora összegű áthozattal kezdte az évet a tartozó.
A közös képviselőnek kell bemutatnia, hogy milyen lépéseket tesz a tartozások behajtása érdekében ezek a következők lehetnek:
– felszólítás, ügyvédi felszólítás,
– fizetési meghagyás iránti kérelem benyújtása a bírósághoz,
– jelzálogjog bejegyzése az albetétre,
– ügyben bírósági tárgyalás van folyamatban,
– végrehajtási eljárás van folyamatban,
– egyezség jött létre a tartozás részletekben történő megfizetéséről.

Feltüntetésre kell kerülni a közösség egészét terhelő tartozásokat is.

A tartozók listája kizárólag a tulajdonosok ismerhetik meg, ezért kifüggeszteni lépcsőházba nem jogszabályszerű.

c) tárgyi eszközök listája
A tárgyi eszközöket szerepeltetni kell az elszámolásban, azonban erre vonatkozó külön forma nincsen.Pl. ha a Társasháznak van egy irattárolásra alkalmas szekrénye azt kell rögzíteni, hogy a leltár szerint egy iratok tárolására alkalmas szekrénye van.

Az elszámolás tekintetében- amennyiben a kiadások között szerepeltettük a tárgyévi felújítási célú megtakarítást is – a következő egyezőségnek kell teljesülnie

– házipénztár nyitóegyenlege
– üzemeltetési számla nyitó egyenlege
– felújítási számla nyitó egyenlege
– nyitó követelések (melyek a naplófőkönyvben is szereplenek)
– nyitó kötelezettségek (a naplófőkönyv szerinti)
– bevételek összesen
– kiadások összesen (tartalmazza a tárgyévi megtakarításokat)
– tárgyévi megtakarítások (ami a kiadások között szerepel)
– záróegyenleg

– házipénztár záró egyenlege
– üzemeltetési számla záró egyenlege
– felújítási számla záró egyenlege
– záró követelések (melyek a naplófőkönyvben is szerepelnek)
– záró kötelezettségek (naplófőkönyv szerinti)
– záróegyenleg

Azért szükséges a tárgyévi megtakarításokat hozzáadni a tárgyévi megtakarításokat a nyitóegyenleghez mivel a kiadások között szerepletettük ( az üzemeltetési oldalról kiadtuk a pénzt) de az valójában nem került elköltésre, csak átvezettük egy másik számlára.

Az elszámolásra részletszabályokat a szervezeti és működési szabályzat megállapíthat. Ilyenkor ezek figyelembe vétele mellett kell elkészíteni az elszámolást. Előfordulhat, hogy részközgyűlésnek van önálló döntési jogköre ilyenkor elkülöníthető gazdálkodása van a tulajdonostársaknak.

Az elszámolás ellenőrzését a számvizsgáló bizottság végzi el, miután havonta köteles ellenőrizni a bizottság a közösség pénzforgalmát az elszámolás kapcsán nem nagyon merülhetnek fel új problémák.

Javasolt, hogy a tulajdonosok számára a számvizsgáló bizottság észrevételeit, illetve az elszámolás elfogadására tett javaslatát az elszámolással együtt a közös képviselő küldje meg.

Kapcsolódó

Közös költség elszámolás

Röviden

A honlapot ajánljuk közös képviselők illetve társasházkezelők valamint azon tulajdonosok számára, akik társasházkezelőt keresnek Társasházuk számára.

Olvasson tovább

Legfrissebb

Kapcsolat

Cím

1023, Bp. Rómer Flóris u. 55
Dr. IZSÁK ORSOLYA ÜGYVÉDI IRODA

Tel:+36 (1)793 29 53
E-mail: info@kozoskepviselok.hu