Közgyűlés

A közösség legfőbb döntéshozó szerve a tulajdonostársakból álló közgyűlés, amelyen valamennyi tulajdonostárs részt vehet.
A tulajdonostárs által írásban meghatalmazott általános képviselőt a közgyűlésre minden esetben meg kell hívni. Az általános, illetőleg az eseti meghatalmazásra egyebekben a Ptk. rendelkezése az irányadó. Képviseleti jogot – a törvényen, a hatósági rendelkezésen és az alapszabályon alapuló képviseleten felül – a képviselőhöz, a társasházhoz intézett nyilatkozattal (meghatalmazással) lehet létesíteni.

A meghatalmazásnak kötött alakszerűségei vannak. Meghatalmazóként a tulajdonosnak kell aláírnia, jelölnie kell az érintett ingatlant illetve a hozzá tartozó tulajdoni hányadot, derüljön ki, hogy ki a meghatalmazott illetve, hogy melyik közgyűlésre terjed ki.

A közgyűlés határoz:
– a közös tulajdonban álló épületrészek használatáról, hasznosításáról, fenntartásáról, a közösséget terhelő kötelezettségek elvállalásáról,
– a közös képviselőnek vagy az intézőbizottság elnökének és tagjainak, valamint a számvizsgáló bizottságnak a megválasztásáról, felmentéséről és díjazásáról,
– a közösség éves költségvetésének és elszámolásának, a számviteli szabályok szerinti beszámolójának elfogadásáról, valamint a közös képviselő, vagy az intézőbizottság részére a jóváhagyás megadásáról [48. § (2) bekezdése],
– minden olyan ügyben, amelyet a szervezeti-működési szabályzat nem utal a közös képviselő vagy az intézőbizottság, illetőleg a számvizsgáló bizottság hatáskörébe.

Akár tulajdonos akár közös képviselő, ha úgy érzékeli, hogy Társasházában jogvita alakult ki, mindenképpen javasolnám hozzáértő társasházi jogász ügyvéd részvételét a közgyűlésen.

Kapcsolódó

Közgyűlés

Röviden

A honlapot ajánljuk közös képviselők illetve társasházkezelők valamint azon tulajdonosok számára, akik társasházkezelőt keresnek Társasházuk számára.

Olvasson tovább

Legfrissebb

Kapcsolat

Cím

1023, Bp. Rómer Flóris u. 55
Dr. IZSÁK ORSOLYA ÜGYVÉDI IRODA

Tel:+36 (1)793 29 53
E-mail: info@kozoskepviselok.hu