TÁRSASHÁZAK- LAKÁSSZÖVETKEZETEK- TÁRSASHÁZAK- LAKÁSSZÖVETKEZETEK-

A kizárólag Társasházkezelőknek szóló ajánlatot azon leendő ügyfeleinek ajánljuk, akik több Társasház kezelését akár több kezelővel látják el vagy lakásszövetkezet elnöke illetve intézőbizottsági elnök.

A Dr.Izsák Orsolya Ügyvédi Iroda több éve lát el Társasházi képviseletet több ezer albetét vonatkozásában. Miután igény mutatkozott arra, hogy a Társasház valamennyi ügyét egy Irodának kellene kezelni költséghatékonyan ezért dolgoztuk ki speciálisan az alábbi termékcsaládot.

Az új termékünk fantázia neve: LEGYEN TÁRSASHÁZÁNAK ÜGYVÉDJE

Irodánk által nyújtott szolgáltatások:

• a Társasház valamennyi peres illetve peren kívüli ügyeiben való eljárás folyamatos jogi képviselet (közös költség behajtás, jelzálogjog alapítás, bírósági előtti perek, végrehajtási eljárás, szmsz megalkotása, módosítás, egy évben egyszeri közgyűlésen való részétel),
• a Társasház tulajdonostársainak saját nem Társasházi ügyben egy óra ingyenes jog tanácsadás, ehhez biztosítunk formanyomtatványt, amelynek kitöltését követően egy héten belül fogadjuk az érdeklődőt,
• a mindenkori Társasházkezelőnek ingyenes, Társasházat érintő ügyekben konzultáció előre egyeztetett időpontokban
• akár a tulajdonostársak által követhető jogi ügyintézés, a számvizsgáló bizottsággal állandó kapcsolat, folyamatos tájékoztatása a társasházkezelőnek ügyfélkapun ha szükséges,
• egy hónapban a társasházkezelőnek egyszer ingyenes továbbképzés és tájékoztatás a jogszabályváltozásról,
• soron kívüli válaszadás a www.kozoskepviselok.hu valamint a www.ingatlanjogok.hu oldalon.
• Társasház pénzügyi és gazdasági átvilágítása szükség esetén a fizetésképtelenség megállapítását követően az ügyvédi számla vonatkozásában hathavi fizetési átütemezés fizetési szorzók alkalmazásával, hasonlóképpen az átvilágítást követően a problémás házak kezelésénél.

A jogi szolgáltatás kiterjed:

1. Társasházi Szervezeti- és Működési Szabályzat

Ellenjegyzés
Elkészítés + ellenjegyzés
Módosítás elkészítés + ellenjegyzés

2. Ingatlan-nyilvántartási eljárás
Jelzálogjog alapítása, törlése
3. Bírósági eljárások

a.) Közös költség tartozás, egyéb számlatartozás bírósági úton történő érvényesítése

Fizetési meghagyás elkészítése, benyújtása amennyiben az eljárás perré alakul első és másodfok eljárásban való képviselet

b.) Hibás teljesítés, jótállási igény érvényesítése iránti per
Kereset elkészítése benyújtása amennyiben az eljárás perré alakul az első és másodfokú eljárásban való képviselet
c.) Közgyűlési határozat érvénytelensége iránti per
Kereset elkészítése benyújtása amennyiben az eljárás perré alakul az első és másodfokú eljárásban való képviselet

4. Végrehajtási eljárásban való jogi képviselet
a véghajtási lap elkészítése és az eljárásban való képviselet ellátása

Az új termék előnye:
– nincs óradíj,
– nincs el nem végzett ügy,
– nincs jogi tanácsadás hiánya bármely időben,
– nincs magas ügyvédi számla
– szakmai anyaga által betekintést kap a Társasház teljes gazdasági helyzetéről.

A jelen csomag szerződéses feltétele, egy évi határozott időtartamú szerződés megkötése. Az albetét számot akként kell érteni, ahogyan a Társasházkezelő közös képviseleti díját számítja.

„GIGA” csomag

5000-6000 albetét 200.-ft+ÁFA/albetét
6000-7000 albetét 170.-ft+ÁFA/albetét
7000-8000 albetét 150.-ft+ÁFA/albetét
8000-9000 albetét 120.-ft+ÁFA/albetét
9000-10000 albetét 115.-ft+ÁFA/albetét indokolt esetben
95.-ft+ÁFA/albetét
Amennyiben Társasházai a 10.000 albetétet meghaladja kérem kérje ajánlatunkat.

„MAXI” csomag

3000-5000 albetét 350-250.-ft+ÁFA/albetét

„NORMÁL” csomag

1000-2000 albetét 450-950.-ft+ÁFA/albetét
2000-3000 abetét 350-450.-ft+ÁFA/albetét

„MINI” csomag

-Super mini
-300 lista árból 20 % kedvezmény
– Mini
-300-600 lista árból 30% kedvezmény
– Túl a minin

– 600-1000 lista árból 40 % kedvezmény

Javasolom, továbbá a társasházkezelők számára illetve a tulajdonosok számára un jogvédelmi biztosítások igénybevételét, amely keretében a Biztosító társaságok a magántulajdonosokat szerződéses jogviták, ingatlan jogvédelem ügyeiben vállalják az ügyvédi költségek és díjakat, a bírósági illetve egyéb eljárási illetékek megtérítését valamint szakértői díjak, tanuk tolmácsok díját, végrehajtási költségeket illetve az ellenoldal költségeit.

A Társasházak vonatkozásában kiegészítő felelősség biztosítás vehető igénybe, amely esetében a megbízott ügyvéd költségeit akár pervesztesség akár pernyertesség akár perbeli egyezség alapján megfizetik illetve az egyéb járulékos kérdéseket.

Közös képviselőknek jogi tanácsadás gyorsan írásban

Közös képviselők számára gyors, hatékony írásbeli jogi szakmai állásfoglalás kiadása, amely alkalmas a közgyűlésen való felhasználásra, Társasházon belüli vitás kérdések peren kívüli rendezésére, ha a Számvizsgáló Bizottság illetve a tulajdonostársak között vagy a közös képviselővel tisztázatlan jogi kérdések állnak fel.

Kérje ajánlatunkat legkorábban 24 órán belül kezében az írásbeli szakmai állásfoglalás.

Közös képviselőknek valamint tulajdonostársak számára közgyűlésen való részvétel szükség esetén közgyűlésen szakmai tanácsadás, vita esetén a levezetésében való közreműködés.

Közös képviselőként, társasházkezelőként ha több Társasház képviseletét látja el, kérje ajánlatunkat amelyben kedvező feltételekkel juthat jogi tanácshoz.

Kérje ajánlatunkat akár a közgyűlés előtt 24 órát megelőzően.

Kidolgozásra került továbbá a legyen minden társasháznak ügyvédje című ajánlata a Dr. Izsák Orsolya Ügyvédi irodának, kedvező áraival nyújt segítséget a munkájukat végző közös képviselőknek.