A jelenleg hatályos társasházi törvény szerint:

A közös képviselő (az intézőbizottság elnök) a hátralékos tulajdonostárs részére – az ismert lakóhelyére, illetőleg levelezési címére – igazoltan, postai szolgáltató útján megküldött felszólítását kézbesítettnek kell tekinteni, ha azt a hátralékos tulajdonostárs a legalább két alkalommal megkísérelt kézbesítés ellenére nem vette át. A másodszor megkísérelt és átvétel nélkül, „nem kereste” jelzéssel a közös képviselőhöz (az intézőbizottság elnökéhez) visszaérkezett felszólítást, a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő nyolcadik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem). Ha az ismeretlen helyen tartózkodó hátralékos tulajdonostárs nyilvántartásba vett új lakó- vagy tartózkodási helyéről, székhelyéről, telephelyéről az illetékes jegyző, illetőleg a központi szerv adatot szolgáltat, a kézbesítési vélelem az új adat szerinti címre legalább két alkalommal megkísérelt és eredménytelen kézbesítés esetében áll be.
A fentiek szerint a közös képviselőnek ismerni kell a tartozó tulajdonos kézbesítési címét.
Többek között azonosításra alkalmas a JÜB
A jogszabály elektronikus úton biztosít adatigénylési célú hozzáférést egyes hatósági nyilvántartásokhoz a következők részére:

– ügyvédek,
– európai közösségi jogászok,
– közjegyzők,
– közjegyző-helyettesek,
– önálló bírósági végrehajtók,
– önálló bírósági végrehajtó-helyettesek,
– megyei bírósági végrehajtók,
– megyei bírósági végrehajtó-helyettesek.

A www.ugyvedek.net oldalon ezen szolgáltatást igényelheti
GDPR Adatvédelmi ügyben hamarosan új honlapunkon tájékoztatjuk..