törvényességi felügyeleti eljárás

Idézet tőle:

Tisztelt Ügyvédnő!

Társasházunk ellen a 10.kerületi jegyző indított törvényességi felügyeleti eljárást a 155/2015.(VI.25.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés szerint. Erről szóló értesítés kelte 2018.02.12. "A z ellenőrzés megállapításait tartalmazó felhívásról a Korm. rendelet 14.§ (3) bekezdés alapján a közös képviselő jól látható helyen kifüggesztett hirdetmény formájában értesiti a tulajdonostársakat a felhívás közlését követő 3 napon belül."- áll a z Kormányhivatal által kijelölt jegyző tájékoztatásában. kelte 2019.02.12.

Előzménye lehet, és erről értesült a X. kerületi jegyző, mint a társasházban 10%-ot meghaladó tulajdonostárs:

szvb hiánya-

pótlásra un.számlaláíró kijelölése. Sem a számlaaláró jogkörét a társasház nem határozta meg, sem a közös képviselő számla feletti rendelkezési jogát nem szabályozta a társasház. Éves költségvetéssel a társasház nem rendelkezik évek óta, azért mert a közös képviselők azt állítják egy társasházi perben hozott ítéletre hivatkozva, hogy addig költségvetést elfogadni/tárgyalni nem lehet, amíg az előző év elszámolást a tház nem fogadta el. Így a költségvetés nem korlátozza a közös képviselő "költési jogkörét"- A konkrét munka, amit a közös képviselő elindított sem életveszélyt, sem az épület állékonyságát nem veszélyeztető helyzet elhárítása volt. Ráadásul a munkát meg kellett szakítani, és felbontani, mert szakszerütlen beavatkozást végeztek ( az épület a fővárosi építészeti örökség része).

a közös képviselő előterjesztett egy szervezti és működési szabályzatot, ami kritikán aluli volt tartalmában, és nem lehetett megállapítani, hogy mi az ami elfogadása esetén irányadó lesz: a ház 2003-as törvénymódosítás előtti alapító okiratának üzemelési szabályokat tartalmazó része, vagy a z előterjesztett. A hiányosságokra felhívtuk a közös képviselő figyelmét még a közgyűlés előtt, és kértük, hogy vonja vissza javaslatát és az szmsz tárgyalási lapul terjessze be az Izsák Orsolya által készített szmsz-t, amit kétszer a ház már tárgyalt.Erről a jegyzőt értesítettük.

Ennek ellenére az szmsz-t a közös képviselő és holdudvara elfogadta. Ezt követően indult meg az eljárás.

Kérdés: világos, hogy a törvényességi felügyelet megállapítása( amit nem ismerek) presztizs vesztességgel jár a közös képviselő és holdudvara számára. A Korm. rendelet azonban a közös képviselő önkéntes jogkövető magatartásra alapozhat, ami nem működik. Elvárható e az önkéntesség a közös képviselőtől, ha azzal saját magát és támogató klikkjét járatja le?

Mai napig a közös képviselő sem a vizsgálatról, sem annak megállapításról tájékoztatást nem adott.

De a Korm rendelet azt sem rendezi, hogy a tájékoztató milyen tartalommal történjen meg: a jegyző levelét köteles közzétenni "jól látható helyen", vagy a közös képviselő maga szerkeszt valami tájékoztatót. nem rendezi a Korm,. rendelet azt sem, hogy a kifüggesztésnek meddig kell kinn lenni a "jól látható helyen". Arról pedig már szót sem érdemes ejteni, hogy a tulajdonosok 40 százaléka nem a házban lakik: az ingatlana vagy magánbérlőknek van kiadva, vagy más ok miatt üres( idősotthoni elhelyezés, kiskorú, más országrészben, külföldön élő tulajdonos stb. Miért nem a jegyzői hivatal értesít minden tualjdonost, úgy mint ahogy az építéshatósági eljárások esetén( lásd kémények)

Ilyen formában a törvényességi felügyeleti eljárás lehet e olyan jogintézmény, ami pozitív változást hozhat.

megjegyzés: az szmsz-t tárgyaló  közgyűlés érvénytelenítését éppen a 10.kerületi VK kérte ,  úgy hogy a közgyűlésen is felhívta erre a figyelmet,mint ahogy a most regnáló közös képviselőt megválasztó közgyűlést is( első fokon meg is nyerte).

Mivel a bejelntő, védelmet élvez, mint közérdekű bejelentő, nem adom meg a nevem, félve a retorziótól.

Idézet tőle:

Tisztelt érdeklődő!

 

Van elképzelésem, hogy melyik Társasházról van szó, valóban a rendelet nem rendezi ezeket a kérdéseket. Jól értettem, hogy kért tájékoztatást az eljárást lefolytató hatóságtól?

Ha kért és nem kapott tájékoztatást, kérem személyesen keressen meg.

 

Üdvözlettel, dr. Izsák Orsolya