Társasházi munkalatok pandémiás időszakban

Idézet tőle:

Kedves Orsolya!

Az alábbi témában szeretném jogi véleményét kérni. Mit tehetünk ebben a helyzetben, hogy a felújítást megkezdhessük.

Az előzmények a Társasház részéről:

Társasház szigetelési munkálataival kapcsolatos összefoglaló

Az internetes kutakodásnak köszönhetően találtunk egy olyan szigetelési technológiát alkalmazó céget(https://hungaroseal.hu/), amivel a jelenleg beázó garázs teraszunkat hosszú távon óvhatnánk meg (munkálatok garanciája 16 év, a rendszer élettartama 50 év). Ezek a mutatók messze felül múlják a korábban beérkezett árajánlatokban feltüntetett garanciális időket. A technológiai mutatókon túl, azonos megvalósítás mellett a kivitelezés ellenértéke is a korábbi árajánlatok szintje alatt marad. A megmaradó pénzeszközökből további problémákat tudnánk orvosolni a Társasházban (Pl.: széldeszkázat a tetőn).

A vállalkozástól többszöri alkalommal kint voltak helyszíni felmérésen, az ott elhangzottak mindenki számára elfogadható megvalósítást tartalmaz.

A COVID19-es járvány miatt a kivitelezőnek szabad kapacitása keletkezett, így korlátozott ideig a teljes kivitelezési munkalatokat el tudnák végezni.

Ehhez az szükséges, hogy a lehető leghamarabb szerződni tudjunk a kivitelezővel a szigetelési munkálatokra.
A jelenlegi árajánlatukat egy korlátozott két hetes időre tartják fent, amig újra nem indulnak a nagyobb projektjeik itthon és külföldön.

Ezen indokok miatt kérjük a Társasházi közgyűlés azonnali összehívását és a szerződéskötéshez szükséges kapcsolatok elindítását, szerződéskötést.

A Társasházi közgyűlés kiírása kapcsán, a lakók nem ragaszkodnak a 8 nappal korábbi kiértesítéshez, mert a fent vázolt indokok miatt, a lehető leghamarabb szeretnének erről dönteni, illetve a munkálatokat elindítani.

Ezért kérem Önt, hogy a héten jelöljön meg egy időpontot, amikor ki tud jönni a közgyűlést levezetni az alábbi témákban:

  • Fundamenta összeg gyorsított kikérése (1 hónapos kiutalás 3% felár mellett)
  • A közgyűlési határozat értelmében a Szerződéskötés a vállalkozással.

A Társasház részéről az egyetértés megvan a fenti témákban, csak aláírnánk az elkészített jegyzőkönyvet.

A Társasház a folyószámláján lévő összeg egy részét (mínusz működési tartalék) szeretné előlegként felhasználni a szigetelési munkálatok megkezdéséhez.

A munkálatok kifizetése az alábbiak szerint történne a Vállalkozó részére:

·Vállalkozó visszautalja a teljes, korábban kifizetett előleget a Társasház részére,

·A Társasház megvárja amig az átutalás megérkezik a folyószámlájára,

·A Vállakozó végszámláját a Társasház beadja a Fundamentához kifizetésre.

Mivel már él az azonnali utalás, ezért ez időben sem húzódna el.

Vállalkozóval a fenti folyamatról egyeztettünk, elfogadja ezt a kifizetési megoldást, ütemezést.

Kérem, hogy elektronikus formában (szkennelve) küldje meg a mai nap folyamán, azt a dokumentumot, amit a Fundamenta felé benyújtott a Társasházi megtakarítás kikérése kapcsán.

Kérem továbbá, hogy tájékoztasson a Társasház aktuális folyószámla egyenlegéről. Az Ön által telefonon említett összeg (1,1 MFt.-) biztos, hogy nem megfelelő ennél már nagyobb összeg szerepelt a 2018.12.31.-i Társasház pénzügyi beszámolójában.

Mivel az elmúlt időszakban extra kiadások nem terhelték a Társasház kasszáját, ezért ennek az összegnek nagyobbnak kell lennie az Ön által említettnél.

Kérem továbbá, hogy tűzőn ki egy időpontot amikorra megküldi a 2019 évi beszámolót a Társasházi számvizsgáló bizottság részére.

 

Közös képviselő válasza:

Tisztelt Tulajdonosok!

 

Munkatársam YYY kérésének megfelelően megvizsgáltam az Önök társasháza a teraszának és a garázsok tetőszerkezetének vízszigetelési esetét, helyzetét és az azzal kapcsolatban - különös tekintettel XXX úrnak a minap a tulajdonosi közösséghez intézett levelére melyben a Hungaroseal Kft ajánlatát preferálja -- a következő álláspontot alakítottam ki, melyet szíves megfontolásra ajánlok.

Nyilván már Önök előtt is világossá vált, hogy társasházuk szerkezeti, műszaki általános állapota nem a korának megfelelő, ami el sősorban tervezési és kivitelezői szakszerűtlenségekre vezethető vissza. Ezen változtatni nem tudunk. A társasház garázsainak tető szigetelésével kapcsolatos alapvető kifogások több irányú kivitelezői szakszerűtlenség és bizonyos munkafolyamatok elspórolásának eredménye, melynek utólagos, végleges és megnyugtató elvégzése komoly költségvetési tételt jelent.

A közös képvisekői és társasház-kezelői feladatok ellátását a 2003. évi CXXXIII. törvény szabályozza. A j ogszabály 28.§ (1) bekezdése e.) pont szerint a társasház éves költségvetésének elfogadása közgyűlési hatáskörbe tartozik és a jogalkotó nem ad lehetőséget ezen napirend írásbeli szavazás útján való helyettesítésére sem, ezt tárgyalásos úton kell megejteni. Közgyűlést meg a pandémiás helyzetre való tekintettel a Kormány vonatkozó rendelete szerint nem lehet - előre láthatólag még hónapokig -- tartani.

Az Önök társasházi közgyűlése ezen jelentős összegű javítási munkálatok tekintetében előzőekben nem hozott határozatot, másrészről a társasház pénzügyi lehetőségei a célfeladat költségeihez képest jelentéktelenek.

Elviekben lehetőség lenne arra, hogy halaszthatatlan intézkedést igénylő esetekben írásbeli szavazás keretei között döntsenek e kérdéskörben, ehhez viszont az szükséges, hogy tulajdonosi közösség SZMSZ-ben szabályozza az írásbeli szavazás rendjét, ami az Önök esetében azért nem lehetséges, mert Önöknek nincs Szervezeti Működési Szabályzata.

Ezen a ponton jegyzem meg, hogy fedezet nélküli kötelezettség vállalás este pedig büntetőjogi kategóriákat sérthet, tehát konkrét célfeladatra szerződni -- úgy, hogy annak kiegyenlítésére nem áll rendelkezésre az aláíráskor a forrás -- közös képviselet részéről nem vállalható.