Megbízási szerződés

Idézet tőle:

Kedves Dr. Izsák Orsolya!

Rendkívüli közgyűlésünk, az alábbi határozati javaslatot megszavazta.

 Határozati javaslat*: A rendkívüli közgyűlés felhatalmazza a számvizsgáló
 bizottságot arra, hogy a társasház ügyeiben szükségessé váló ügyvédi
 tevékenység kérdését illetően: döntsön az ügyvédi közreműködés
 indokoltságáról, a megbízni kívánt ügyvéddel, ügyvédekkel tárgyalásokat
folytasson, az eljáró ügyvédet kiválassza, a megbízás tárgya, terjedelme és
 az ügyvédi díjazás kérdésében döntést hozzon, megbízási szerződést
 aláírjon, ügyvédi díj megfizetéséről gondoskodjon, az ügyvédi megbízási
 szerződés létrehozása és annak teljesítése tárgyában folyamatosan és
 önállóan eljárjon.
A számvizsgáló bizottság a közgyűlést illetve a tulajdonosokat – a
megbízott jogi képviselő bevonásával – folyamatosan, szóban és írásban
tájékoztatja az ügyek állásáról és a végzett tevékenységről illetve annak
eredményéről.

 Ez a határozat ütközik- e valamilyen jogszabályba,  pl.THTV 50. § *  (1)?

„ A közös képviselő (az intézőbizottság elnöke) - a (2) bekezdés rendelkezésének kivételével - jogosult a közösség képviseletének ellátására a bíróság és más hatóság előtt is. E jogkörének korlátozása harmadik személlyel szemben hatálytalan.”

Válaszát előre is köszönöm.

V. János

Idézet tőle:

Tisztelt uram !

 

A veszélyhelyzet ideje alatt a szabályozás lehetetséges, azon túl nem.

 

Üdvözlettel, dr. Izsák Orsolya