Közös tulajdon karbantartása során okozott kár megtérítése

Idézet tőle:

 

Tisztelt Dr. Izsák Orsolya!

Társasházunk közös helyiségében a háztulajdonban lévő ejtőcső elöregedése miatt beázás történt. A cső cseréje csak a mi lakásunkban történő fal/födém bontásával volt megoldható, melyben mi maximálisan együttműködtünk a közös képviselővel, illetve a csőcserét végző szakemberekkel. A hiba elhárítását követően a közös képviselő úgy tájékoztatott, hogy a mi lakásunkban keletkezett kár megtérítésének egyetlen lehetséges módja (megegyezően az eddigi gyakorlattal), hogy a társasház biztosítója helyszíni szemle alapján végzett kalkulált kárösszeggel rendezi.

A helyszíni szemlén készült jegyzőkönyvet aláírtuk, azonban a társasházunkkal partner (valós piaci árakon dolgozó) vállalkozó a kiutalt biztosítási összeget jelentősen meghaladó munkadíjjal vállalta csak a munkát úgy, hogy a helyreállításhoz szükséges anyagok egy részét mi álltuk saját készletből. A különbözet megtérítésére vonatkozó megkeresésünket a közös képviselő elutasította.

A kérdéseim a következők lennének:

-          Jelen helyzetben van-e jogalapunk a kiutalt biztosítási díj és a valós kár közti különbözet követelésére a társasházzal szemben, illetve a kiutalt biztosítás díjon felül lehet-e még fennmaradó kártérítési kötelezettsége a társasháznak (különös tekintettel a Társasházi törvény 20. § (2) bekezdésére)? Ha igen, milyen jogi fórumon tudjuk ezt érvényesíteni?

-          Jogszerű-e a közös képviselő azon gyakorlata, hogy a közös tulajdonban lévő épületrészek karbantartása/javítása során a lakás(ok)ban keletkezett kár megtérítésére a fent részletezett módot, mint kizárólagos lehetőséget kínálja fel az esetlegesen felmerülő kár-különbözet meg nem térítésével?

Válaszát előre is köszönöm,

D.Bence