közös költség túlfizetés

Idézet tőle:

Tisztelt Ügyvédnő!

Közös költségre vonatkozó tájékozódásom során csak olyan kérdéssel, iránymutatással, javaslattal találkoztam, ami a tartozás behajtására irányult. Mi a közös költség túlfizetésünket igényelnénk vissza, de eddig nem sikerült. Kérdésünk, hogy milyen módon tudjuk érvényesíteni az erre irányuló igényünket?

Az esetünk összefoglalva az alábbi:

Társasházunk részt vett az államilag támogatott panel programban, amely az épület szigetelését és a nyílászárók cseréjét ölelte fel. A lakások beruházási költsége különböző volt, és egyedileg került megállapításra az egyes tulajdonosokra eső önerő is. A társasház kétféle hitel felvételével egyenlítette ki az önerőt. Az egyik egy halasztott fizetésű, ún. Thermo hitel volt, amelyhez LTP betétgyűjtés kapcsolódott. A tulajdonosok egyéni LTP szerződést kötöttek, amelynek lejártát követően a megtakarítás egy része fedezte a felvett hitelt oly módon, hogy a tulajdonosok az LTP megtakarításukat a hitel-részesedésük (rájuk eső önerő) összegének erejéig a társasház részére engedményezték. Az OTP szakértője a végleges önerő ismeretében meghatározta a tulajdonosok havi fizetési kötelezettségét (LTP, kamat és a másik hitel tőke törlesztése), amelyeket közös költségként kellett teljesítenünk. A kiutalt LTP megtakarítás -a nem alapos számítás miatt- lényegesen több lett a hitelnél. A megtakarítási többlet 20 lakásra több mint másfél millió forint volt, az egy lakásra jutó átlagnál a miénk közel 65%-kal nagyobb összegű lett, meghaladta a 120 ezer forintot. A tulajdonosok egy részénél a túlfizetés az átlagon felüli összegben jelentkezett, néhány lakás esetén nagymértékben haladta meg azt, másoknál alatta maradt az átlagnak. A közös képviselő azt állította, hogy a megtakarítási többletet a közös tulajdon felújítására, beruházására kell kötelezően fordítani, ami meg is történt. (Később az OTP-től kérésünkre kapott válaszból kiderül, hogy ez az állítás nem fedte a valóságot, a szerződő fél, a tulajdonos dönthette el, hogy mire kívánja fordítani a megtakarítás hitelen felüli többletét.) A társasház SZMSZ-e azonban rögzíti, hogy a közös tulajdonra fordított költségek egyenlő arányban terhelik a tulajdonosokat. Az LTP megtakarítási többletek tulajdonosok közötti különbségét a társasházon belüli rendezéssel lehet kiegyenlíteni. A közös képviselő azonban elszámolást nem készített, a rendezés érdekében nem intézkedett. A társasház közgyűlése pedig az általam készített, a keletkezett különbségeket számokkal alátámasztó kimutatást, valamint a rendezésre vonatkozó javaslatot érdemi indokolás nélkül elutasította.

Ehhez egyáltalán szükség van-e a társasház Közgyűlésének döntésére?

Szíves válaszát várom és köszönöm.

Üdvözlettel:

Papp Ferencné

Idézet tőle:

Tisztelt Papp Ferencné!

 

Igen a közgyűlés hatáskörébe tartozik a döntés a közgyűlés határozatát bírósági úton kell megtámadni 60 napon belül.Esetleg javasolnám, hogy keressen meg mert érzékelem, hogy több összefüggő problémája van.

 

Üdvözlettel, dr. Izsák Orsolya