Közgyűlés berekesztése

Idézet tőle:

Tisztelt Ügyvédnő!

Két kérdés merült fel társasházi közgyűlés okán:

1.

Mi a szabályos eljárás olyan esetben, ha közgyűlést időkorlát miatt (terem zárás) berekesztették és e miatt nem került több napirend megvitatásra, melyekről határozatot is kellett hozni. Az időkorlát a meghívóban nem szerepelt. Csak a közgyűlés megnyitásakor szóban kaptak a tulajdonosok erről információt.

A fennmaradó napirendi pontok miatt kötelező új közgyűlést kiírni? A THT csak a határozatképtelenség miatt berekesztett közgyűlésre írja ezt elő.

(terem használat hiánya miatt ez is lehet határozatképtelenségi ok(?))

Mi lenne a megoldása ennek?

2.

Egy napirendi pontnál furcsa eredmény született. Arányaiban összesen 100 tulajdoni hányadból 44 igen 20 nem 26 tartózkodás volt.

A határozatot nemlegesnek ítélték. Ez helytálló? Figyelembe kell venni a tartózkdók számát ez esetben? Mert az "igen"-ek fölényesen magasabbak voltak a "nem"-eknél. A levezető elnök semmilyen jogkövetkezményről nem tájékoztatta a szavazókat. Pl., hogy a a tartózkodás gyakorlatilag a "nem"-eket gyarapítja.

Mi lenne ennek a jogi álláspontja?

Köszönettel,

Péter

 

Idézet tőle:

Tisztelt uram !

 

1. Az időkorlát még nem ok a közgyűlés berekesztésére bár kétségtelen, hogy  gyakorlatban előfordul ilyen új közgyűlést kell kiírni a fennmaradó témák tekintetében.

2. A számolás jó, az egyszerű többség esetén az igen szavazatoknak kell többnek lenni, a nem és a tartózkodókhoz képest.

 

Üdvözlettel, dr. Izsák Orsolya