egyetértési jog, SZMSZ módosítása, hangfelvétel törlése

Idézet tőle:

Tisztelt Ügyvédnő!

Szeretném szíves válaszát kérni az alábbi témákban:

Mit jelent az egyetértési jog az SZMSZ-ben megfogalmazott alábbi mondat alapján:

A közös képviselőt az egyes tulajdonostársak, valamint a Számvizsgáló Bizottság tagjai nem utasíthatják, az SZB a közgyűlés eseti meghatalmazása alapján egyetértési jogot gyakorolhat. Nem dönthet önállóan az SZB a közös képviselő jóváhagyása/beleegyezése nélkül fontosabb kérdésekben?

Szükséges-e az SZMSZ módosításakor minden alkalommal a közgyűlési Meghívóhoz csatolni a teljes SZMSZ dokumentumot vagy elegendő csak a módosítani kívánt részt a módosításokkal együtt? A közös képviselő tájékoztatása szerint, ha csak a módosító javaslatot küldi el, akkor az támadható, érvényét veszti akkor is, ha megszavazzák.

Ugyanez érvényes az írásbeli szavazásnál is, vagyis a teljes dokumentumot kell elküldeni a tulajdonos részére?

A közgyűlésen elhangzott hangfelvétel a jegyzőkönyv hitelesítése után 5 nappal megsemmisítendő. Ez egy törvényi előírás? Nem lehet megvárni a megsemmisítéssel a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekre meghatározott határidők elteltét (60+30nap), hiszen a határozat meghozatalától számított 60 napon belül bármelyik tulajdonos élhet a keresetindítás jogával és esetleg véleményeltérés esetén a hangfelvétel felhasználható bizonyítékként?

Idézet tőle:

Tisztelt Érdeklődő!

 

Az a véleményem, hogy a közös képviselő jogszabály által biztosított jogát nem lehet korlátozni. Az SZMSZ módosítás esetén lehetséges, hogy egységes vagy nem egységes szerkezetűnél eltérjenek terjedelmileg. A hangfelvétel tárolása a Társasház adatvédelmi szabályzata alapján lehetséges.

 

Üdvözlettel, dr. Izsák Orsolya