Azon lakástulajdonosoknak, akiknél számottevő közös költség tartozás halmozódott fel, valószínűsíthetően más, közművek esetleg bankok felé nem teljesített adósság is jelentkezik.
Ezek rendezéséhez, szociális rászorultság esetén többféle segítség vehető igénybe, amely lehetőségekről jó, ha a közös képviselők is tájékozottak:

Mindenekfelett érdemes felhívni
1. a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Ügyfélszolgálatát
T: 06-1- 428 99 44,
ahol az általunk felsorolt lehetőségeken kívül is bővebb információt tudnak nyújtani.

2. Megkeresni a helyi Önkormányzatot, ahol az „Adósságkezelő Programról” és egyéb lehetőségekről kaphatnak felvilágosítást.

3. Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosért Alapítványt:
T: 06-1-382 87 40

4. Krízis Alap a munkanélkülivé váltak számára:
T: 06-1-382 87 00/656 mellék
06-1-473 81 00

5. Információink szerint feltétlenül ajánlott megkeresni a helyileg illetékes
Családsegítő Központot,
ahol –úgy hallottuk – a leginkább személyes jellegű segítségnyújtás történik, ha szükséges, még a különböző nyomtatványok kitöltéséhez, dokumentumok beszerzéséhez is segítséget nyújtanak. /Mert, állítólag, egyébként elég bürokratikus, és nem túl gyors a hivatalok útja, de nem szabad feladni./